Cử nhân
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO: TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC

Chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo bậc đại học ngành Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định về phẩm chất và năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành học.

Public: 04/04/2014
Đào tạo chính quy
© 2014 bởi Khoa Tâm lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
28 Tháng Hai 2020
Khoa Tâm lý giáo dục
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 04.375470978 - Email: k.tlgd@hnue.edu.vn
Tầng 6, Nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội