Lấy Lại Password
Bạn có thể yêu cầu password của mình bằng cách đưa ra Username và password sẽ được gửi đến địa chỉ email bạn sử dụng khi đăng ký tài khoản.

Nếu portal này có hỗ trợ, bạn có thể yêu cầu password bằng cách đưa ra địa chỉ email của mình. Trong trường hợp này bạn không cần phải đưa ra Username.

Bạn cũng có thể được yêu cầu đưa ra câu trả lời cho câu hỏi bạn đặt ra khi đăng ký.
© 2014 bởi Khoa Tâm lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
07 Tháng Năm 2021
Khoa Tâm lý giáo dục
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 04.375470978 - Email: k.tlgd@hnue.edu.vn
Tầng 6, Nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội