Đào tạo
Chuẩn đầu ra ngành Tâm lý học

Chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo bậc đại học ngành Tâm lý học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội là quy định của Trường về phẩm chất và năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp.

Public: 04/04/2014
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO: TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC

Chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo bậc đại học ngành Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định về phẩm chất và năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành học.

Public: 04/04/2014
Giới thiệu về đào tạo nghiệp vụ sư phạm của Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Đồng thời với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ sinh viên chuyên khoa, những giảng viên Tâm lý - Giáo dục cho các trường Cao Đẳng, Đại học trên cả nước, suốt những năm qua, với tư cách là một khoa nghiệp vụ của trường Đại học sư phạm trọng điểm Quốc gia, Khoa Tâm lý - Giáo dục đảm nhiệm chức năng quan trọng: đó là hình thành năng lực nghề, kĩ năng thực hành nghề cho sinh viên sư phạm, những nhà giáo tương lai.

Public: 29/03/2014
Đào tạo
© 2014 bởi Khoa Tâm lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
19 Tháng Hai 2018
Khoa Tâm lý giáo dục
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 04.375470978 - Email: k.tlgd@hnue.edu.vn
Tầng 6, Nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội