Chính quy
Chính quy
Chuẩn đầu ra ngành Tâm lý học

Chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo bậc đại học ngành Tâm lý học tại trường Đại học Sư phạm Hà Nội là quy định của Trường về phẩm chất và năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp.

Public: 04/04/2014
CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO: TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC

Chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo bậc đại học ngành Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định về phẩm chất và năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành học.

Public: 04/04/2014
© 2014 bởi Khoa Tâm lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
18 Tháng Mười Hai 2017
Khoa Tâm lý giáo dục
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 04.375470978 - Email: k.tlgd@hnue.edu.vn
Tầng 6, Nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội