Đào tạo

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO: TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC

Lastest update: 05/03/2018 11:42:47 SA

Chuẩn đầu ra cho sinh viên tốt nghiệp chương trình đào tạo bậc đại học ngành Tâm lý - Giáo dục trường Đại học Sư phạm Hà Nội quy định về phẩm chất và năng lực mà người học phải đạt được sau khi tốt nghiệp ngành học.

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH ĐÀO TẠO: TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC (Mã ngành: 604)
 
1. Kiến thức
Được trang bị các kiến thức cơ bản, hiện đại về tâm lý người, sự phát triển tâm lý và nhân cách; các kiến thức về dạy học và giáo dục để hình thành, phát triển nhân cách cho học sinh góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội; các kiến thức cơ bản về phương pháp dạy học, phương pháp nghiên cứu và ứng dụng khoa học Tâm lý và khoa học Giáo dục.
·        Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu khoa học.
·        Bước đầu sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.
2. Kỹ năng
Được trang bị kỹ năng nghề nghiệp cơ bản: kỹ năng tổ chức các hoạt động dạy học và giáo dục; kỹ năng tổ chức nghiên cứu các vấn đề của Tâm lý học và Giáo dục học; kỹ năng vận dụng các thành tựu của Tâm lý học, Giáo dục học vào việc giải quyết các vấn đề của xã hội; kỹ năng tự học, tự hoàn thiện nhân cách.
3. Thái độ
·        Có thái độ chủ động, tích cực đối với việc rèn luyện các phẩm chất của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam; tích cực trau dồi, thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.
·        Có lòng yêu nghề, yêu học sinh, coi trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp, với học sinh và xã hội; có ý thức cập nhật các thông tin khoa học chuyên ngành; có ý thực tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
4. Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
·        Giảng dạy Tâm lý học và Giáo dục học tại các trường dạy nghề từ sơ cấp đến đại học.
·        Có năng lực nghiên cứu và vận dụng Tâm lý học và Giáo dục học tại các trường học trong hệ thống giáo dục quốc dân, các cơ sở nghiên cứu, các tổ chức chính trị xã hội, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
·        Có thể học tiếp ở các bậc học cao hơn trong cùng lĩnh vực khoa học.
 
Publish: 04/04/2014 Views: 5034
Tin cùng chuyên mục
Đào tạo
© 2014 bởi Khoa Tâm lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
28 Tháng Hai 2020
Khoa Tâm lý giáo dục
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 04.375470978 - Email: k.tlgd@hnue.edu.vn
Tầng 6, Nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội