Ban tư vấn tuyển sinh Khoa Tâm lý - Giáo dục học năm 2020

Danh sách số điện thoại hỗ trợ tư vấn tuyển sinh năm 2020 của khoa Tâm lý - Giáo dục học

 

1. Văn phòng khoa Tâm lý - Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 0243.754.7098

 

 

2. PGS.TS. Nguyễn Thị Tình: 0911.883.369
3. Ths. Phạm Thị Diệu Thúy: 0945.100.696
4. Ths. Nguyễn Thúy Quỳnh: 0964.435.553
5. PGS.TS. Vũ Thị Khánh Linh: 0916.069.369
6. TS. Nguyễn Thị Nhân Ái: 0983.632.197 
7. TS. Hoàng Anh Phước: 0983.771.216
8. PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng: 0912.863.444
9. TS.Trương Thị Hoa: 0943.593.489
 
 

Số điện thoại cố định của Khoa: 0234.754.7098 - Email: k.tamly@hnue.edu.vn


Source: 
18-03-2020
Tags