Ban tư vấn tuyển sinh Khoa Tâm lý - Giáo dục học năm 2022-2023

Đồng hành cùng các em học sinh và gia đình trong kỳ tuyển sinh 2022-2023, Khoa Tâm lý-Giáo dục học thành lập Ban tư vấn tuyển sinh, bao gồm 09 thầy cô trong danh sách sau đây.

Thí sinh, phụ huynh có bất cứ thắc mắc gì, vui lòng liên hệ:

STT Thầy, Cô Địa chỉ liên hệ Chức vụ
1 PGS. TS. Lê Minh Nguyệt

leminhnguyet@hnue.edu.vn

091 205 64 35

Trưởng khoa
2 PGS. TS. Nguyễn Thị Tình

tinhsp2002@gmail.com

091 188 33 69

Phó trưởng khoa

Cố vấn học tập

3 PGS. TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng

hongtlgd@gmail.com

091 286 34 44

Phó trưởng khoa
4 PGS. TS. Nguyễn Thị Huệ

huenguyentlgd@gmail.com

098 395 15 88

Cố vấn học tập
5 PGS. TS. Trịnh Thị Thúy Giang

trinhthuygiang159@gmail.com

091 592 98 82

Trưởng bộ môn

Cố vấn học tập

6 TS. Nguyễn Nam Phương

phuongnn@hnue.edu.vn

091 222 79 16

Cố vấn học tập
7 Cô Đặng Thị Vân

hongvan.tlsp@gmail.com

091 357 21 98

Quản lí sinh viên
8 PGS. TS. Vũ Thị Khánh Linh

vuthikhanhlinh@gmail.com

091 606 93 69

Bí thư Liên chi Đoàn
9 Thầy Trần Anh Khôi

anhkhoitr@gmail.com

090 636 23 63

Giảng viên tạo nguồn

 


Source: 
29-03-2022
Tags