Chuẩn đầu ra ngành Tâm lý học

CHUẨN ĐẦU RA CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NGÀNH ĐÀO TẠO TÂM LÝ HỌC

(Mã ngành: 614)

1. Kiến thức
·        Nắm vững các kiến thức cơ bản, hiện đại và cập nhật về chính trị, văn hóa, Tâm lý học nói chung và Tâm lý học trường học nói riêng; nắm vững những kiến thức cơ bản và hiện đại về phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học và Tâm lý học trường học.
·        Có khả năng sử dụng công nghệ thông tin trong công việc và nghiên cứu khoa học.
·        Bước đầu sử dụng được ngoại ngữ trong giao tiếp và nghiên cứu tài liệu chuyên ngành.
2. Kỹ năng
·        Có kỹ năng chẩn đoán đánh giá các đặc điểm tâm lý của học sinh, xác định phương thức và hình thức giúp đỡ học sinh khi gặp khó khăn trong học tập, giao tiếp, định hướng giá trị và các khó khăn tâm lý khác.
·        Có kỹ năng tư vấn cho các nhà quản lý giáo dục, các thầy cô giáo, cha mẹ học sinh và xã hội về các vấn đề có liên quan đến trẻ em và sự phát triển của trẻ em.
·        Có kỹ năng xây dựng và thực hiện chương trình phòng ngừa, sàng lọc, can thiệp sớm cho trẻ em và thanh thiếu niên có những biểu hiện khuyết tật hay lệch chuẩn xã hội.
·        Có những kỹ năng cơ bản để tham mưu và tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học tâm lý, tâm lý học trường học tại các cơ sở nghiên cứu, thực hành tâm lý học.
3. Thái độ
·        Có thái độ chủ động, tích cực đối với việc rèn luyện các phẩm chất của người công dân Việt Nam XHCN; tích cực trau dồi, thấm nhuần thế giới quan Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội.
·        Có lòng yêu nghề, coi trọng, gìn giữ và phát huy các giá trị nghề nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao đối với nghề nghiệp; Có ý thức cập nhật các thông tin khoa học chuyên ngành; có ý thức tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn.
4. Vị trí, khả năng công tác và khả năng học tập nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
·        Tham vấn cho các đối tượng, đặc biệt là học sinh, sinh viên tại các phòng tham vấn học đường trong các trường phổ thông, dạy nghề, đại học, tại các trung tâm tham vấn, bệnh viện. Trị liệu tâm lý cho các đối tượng bị rối nhiễu về tâm lý và hành vi. Tổ chức và tiến hành các dịch vụ về tham vấn, trị liệu tâm lý cũng như các lĩnh vực tâm lý học ứng dụng khác cho các cá nhân và tổ chức xã hội theo nhu cầu.
·        Giảng dạy các chuyên đề tâm lý học tham vấn, trị liệu trong các trường cao đảng, đại học; tư vấn cho các nhà quản lý giáo dục; có khả năng nghiên cứu các vấn đề của khoa học tâm lý, tâm lý học tham vấn, trị liệu tại các cơ sở nghiên cứu và thực hành tâm lý học.
·        Có khả năng tiếp tục học tập và nghiên cứu ở các trình độ cao hơn

Source: 
04-04-2014
Tags