Hội thảo Khoa học Quốc tế " Tâm lý học - Giáo dục học vì sự phát triển học sinh và trường hạnh phúc"- 2020

 

Để đánh giá và khẳng định sự phát triển và công hiến của Tâm lí học và Giáo dục học nói chung, của Khoa Tâm lí - Giáo dục học nói riêng đối với sự nghiệp phát triển con người, nhân cách , nguồn lực, kinh tế, giáo duc, văn hóa xã hội trong 55 năm qua, Khoa Tâm lí- Giáo dục học dự kiến tổ chức Hội thảo khoa học:" Tâm lý học – Giáo dục học vì sự phát triển học sinh và nhà trường hạnh phúc", nhân dịp 55 năm được thành lập Khoa,vào tuần cuối tháng 10/2020 với sự tham gia của các nhà khoa học nước ngoài, các nhà quản lí, các nhà khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ có liên quan, các Trường Đại học,  Học viện, Trường Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; các Viện nghiên cứu, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường mầm non, phổ thông trong cả nước (nội dung Hội thảo  ảnh đính kèm).

Khoa Tâm lý - Giáo dục chủ trì Hội thảo. Rất Mong các nhà học thuật và sinh viên, học viên, NCS quan tâm tham gia

Chi tiết vui lòng liên hệ Khoa Tâm lý Giáo dục 

Văn phòng khoa Tâm lý - Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. SĐT: 0243.754.7098Source: 
18-03-2020
Tags