HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ "TÂM LÝ HỌC - GIÁO DỤC HỌC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN HỌC SINH VÀ NHÀ TRƯỜNG HẠNH PHÚC

   

     Để đánh giá và đồng thời khẳng định sự phát triển, đóng góp của Tâm lý học và Giáo dục học nói chung, của Khoa Tâm lý - Giáo dục học nói riêng đối với sự nghiệp phát triển con người và các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa xã hội trong những năm qua, Khoa Tâm lý - Giáo dục học xin gửi đến quý vị thông tin Hội thảo khoa học Quốc tế với chủ đề:

"Tâm lý học - Giáo dục học vì sự phát triển học sinh và nhà trường hạnh phúc"

Thời gian tổ chức: Tháng 10 năm 2020

Đối tượng tham dự: Các nhà khoa học trong nước và quốc tế, các nhà quản lí, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ có liên quan, các Trường Đại học, Học viện, Trường Cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề; các Viện nghiên cứu, các Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường mầm non, phổ thông trong cả nước.

Thông tin chi tiết về Hội thảo xin vui lòng liên hệ: 

Văn phòng khoa Tâm lý - Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

       Điện thoại: 0243.754.7098

       Di động: 0916.069.369 (PGS.TS Vũ Thị Khánh Linh)
 

       

 


Source: 
30-06-2020
Tags