Thông báo số 3 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: "TÂM LÍ HỌC - GIÁO DỤC HỌC VÌ SỰ PHÁT TRIỂN HỌC SINH VÀ NHÀ TRƯỜNG HẠNH PHÚC”

 

THÔNG BÁO SỐ 3

Về tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế:" Tâm lý học – Giáo dục học vì

sự phát triển học sinh và nhà trường hạnh phúc”

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội thông báo về việc tổ chức Hội thảo Khoa học Quốc tế: “Tâm lí học - Giáo dục học vì sự phát triển học sinh và nhà trường hạnh phúc” gồm có các nội dung như sau:

1. Mục tiêu hội thảo

- Công bố và trao đổi các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực Tâm lí học – Giáo dục học hướng đến sự phát triển và hạnh phúc của trẻ em trong thời đại ngày nay.

- Định hướng phát triển Tâm lí học - Giáo dục học đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo trong bối cảnh cách mạnh khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng và củng cố hệ sinh thái phát triển bền vững và hạnh phúc cho trẻ em.

2. Các chủ đề Hội thảo

2.1. Chủ đề 1: Tâm lí học – Giáo dục học với sự phát triển của học sinh

- Sự phát triển của học sinh trong xã hội hiện đại: giao lưu văn hoá, biến đổi giá trị, chuẩn mực.

- Sự phát triển học sinh trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ: Internet, mạng xã hội, game…

- Phát triển tài năng, cá tính và định dạng bản thân học sinh.

- Giáo dục và sự phát triển của học sinh.

- Bất bình đẳng, bất công bằng trong sự phát triển của trẻ em.

- Các mối tương tác với bạn, với thầy/cô giáo và cha/mẹ với sự phát triển của HS.

- Tạo dựng hệ sinh thái phát triển cho học sinh.

2.2. Chủ đề 2: Tâm lí học – Giáo dục học với nhà trường hạnh phúc

- Đổi mới chương trình, nội dung giáo dục và đánh giá học sinh.

      - Nhận biết và hỗ trợ học sinh có khó khăn trong nhận thức, học tập.

      - Phát triển đội ngũ giáo viên, chuyên gia tư vấn tâm lí và cán bộ quản lí giáo dục.

- Hướng nghiệp và khởi nghiệp trong học sinh- sinh viên.

- Môi trường học tập an toàn, tích cực.

- Sức khoẻ tâm thần của giáo viên và học sinh.

- Xây dựng nhà trường hạnh phúc, nhà trường tình thương, mái ấm và nhân đạo.

2.3. Chủ đề 3: Cộng đồng với nhà trường hạnh phúc

- Trách nhiệm xã hội của cộng đồng với sự nghiệp phát triển HS và nhà trường hạnh phúc.

      - Phát triển cộng đồng nghề nghiệp Tâm lí học - Giáo dục học.

      - Dịch vụ xã hội và tâm lí trường học với nhà trường hạnh phúc.

      - Công nghệ thông tin và truyền thông với sự phát triển HS và nhà trường hạnh phúc.

      - Bất bình đẳng, bạo lực gia đình và sự bất hạnh của trẻ em trong gia đình, nhà trường.

      - Các mô hình gia đình, khuôn mẫu văn hoá và trách nhiệm đối với sự phát triển của học sinh và hạnh               phúc của học sinh.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo

- Thời gian: Dự kiến vào trung tuần tháng 10 năm 2020

- Địa điểm: Hội trường nhà K - trường Đại học Sư phạm Hà Nội

4. Đối tượng tham gia

Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lí, học viên, sinh viên và những người quan tâm tới Tâm lí học và Giáo dục học.

5. Hướng dẫn gửi bài Hội thảo

Bài tiếng Việt

- Báo cáo viết không quá 4000 từ, được chế bản khổ A4; Times New Roman; Size 12; Line spacing 1,3; Left 3,5cm - Right 2,5 cm - Top 2cm - Bottom 2cm.

- Phần đầu trang: tiêu đề của báo cáo bằng chữ in hoa Times New Roman đậm cỡ 14; dưới tiêu đề phía phải ghi rõ Họ và tên, học hàm, học vị và cơ quan công tác, địa chỉ mail, điện thoại.

- Bài đăng trong kỷ yếu bằng tiếng Việt trình bày theo chuẩn APA (tham khảo thể thức trình bày văn bản ở trang web http://www.apastyle.org/about-apa-style.aspx) hoặc Bản tóm tắt chuẩn APA bằng tiếng Việt trên Website Khoa Tâm lý - Giáo dục học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: http://www.tlgd.hnue.edu.vn

- Các báo cáo khoa học được tuyển chọn sẽ được xuất bản trong Kỉ yếu khoa học do NXBĐHSPHN ấn hành có chỉ số ISSN .

- Bài viết xin gửi bằng file đánh máy theo địa chỉ: Email:hoithaotlgd@gmail.com Cc theo địa chỉ email: giapbinhnga@gmail.com

Bài tiếng Anh

Bài đăng trong kỷ yếu được viết bằng tiếng Anh trình bày theo chuẩn APA (tham khảo thể thức trình bày văn bản ở trang web http://www.apastyle.org/about-apa-style.aspx).

6. Thời hạn đăng kí và địa chỉ gửi bài

- Hạn cuối gửi tóm tắt và bài viết: 30/07/2020

- Thời hạn nộp bài toàn văn: 30/09/2020

7. Những lợi ích của người tham gia Hội thảo

- Thuyết trình về các nghiên cứu và vấn đề quan tâm theo các hình thức đăng ký tại mục 2;

- Tham dự các lớp tập huấn ngắn hạn (miniskill) bởi các chuyên gia uy tín trong nước và ngoài nước;

- Giao lưu, trao đổi, và kết nối với các chuyên gia trong nước và ngoài nước trong ngành Tâm lý học – Giáo dục học;

- Nhận Kỷ yếu toàn văn Hội thảo và bộ hồ sơ dành cho người tham dự Hội thảo;

- Những bài báo khoa học đáp ứng yêu cầu của Ban biên tập sẽ được đăng trong Kỷ yếu của Hội thảo có chỉ số xuất bản ISBN;

- Ngoài các bữa giữa giờ miễn phí, người tham dự sẽ được giới thiệu và hướng dẫn tới các dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng với giá cả phù hợp và chất lượng bảo đảm.

8. Lệ phí đăng bài và tham dự Hội thảo

Lệ phí tham dự Hội thảo cần chuyển vào tài khoản ngay sau khi đăng ký tham dự (bằng VNĐ hoặc USD tính theo tỉ giá quy đổi của ngân hàng VCB tại thời điểm chuyển khoản).

Phí tham dự Hội thảo được quy định là 1.500.000đ/người hoặc 70 USD/người. Phí tham dự hội thảo bao gồm: lệ phí tham dự hội thảo và các buổi tập huấn ngắn hạn (mini-skill), lệ phí phản biện và biên tập 1 bài hội thảo (nếu bài hội thảo được viết bằng tiếng Việt), tài liệu hội thảo và 1 quyển kỷ yếu hội thảo. Với tác giả/nhóm tác giả có nhiều bài hội thảo, phí đăng bài thứ hai trở lên (với bài viết bằng tiếng Việt) là 500.000đ/bài. Tác giả muốn đăng bài viết bằng tiếng Anh được yêu cầu trả thêm khoản phí là 1.000.000đ/bài hoặc 50USD/bài cho chi phí biên tập bài viết (do học giả nước ngoài biên tập).

Phí tham dự Hội thảo cho cá nhân đến dự HT mà không gửi bài là 500.000đ/người

Thông tin tài khoản: 3100 2050 90 444 – Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh Từ Liêm – Chủ tài khoản: Vũ Thị Khánh Linh, ĐT: 0916069369

Mọi thông tin về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ:

- PGS.TS Lê Minh Nguyệt, Khoa Tâm lí - Giáo dục học, trường ĐHSP Hà Nội.

Email: leminhnguyet@hnue.edu.vn và điện thoại: 0912.056.435

- TS. Giáp Bình Nga, Email: giapbinhnga@gmail.com , điện thoại: 0974.709.041.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo và mong nhận được sự tham gia của các cộng tác viên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

 

Hội thảo khoa học - Định hướng phát triển Tâm lí học- Giáo dục học đáp ứng yêu

cầu đổi mới giáo dục và đào tạo của đất nước trong bối cảnh cách mạnh khoa học

công nghệ và hội nhập quốc tế; góp phần xây dựng và củng cố hệ sinh thái phát triển.

bền vững hạnh phúc của trẻ em Việt Nam.


Source: 
03-03-2020
Tags