Đoàn thể
Phong trào thể dục thể thao khoa Tâm lý - giáo dục học

Trong những năm qua, Liên chi đoàn khoa Tâm lý - GIáo dục luôn tham gia tích cực, sôi nổi các hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ do Đoàn trường tổ chức và gặt hái được những thành tích nhất định.

Public: 03/05/2014
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)

Đại hội nhấn mạnh những chỉ tiêu cần đạt được trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục phát huy truyền thống của Khoa trong 45 năm qua; quán triệt nội dung chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Trường; Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban chủ nhiệm Khoa thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo; Xây dựng khối đoàn kết trong Công đoàn; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho mội công đoàn viên trong công đoàn

Public: 05/04/2014
Khoa tâm lý giáo dục
© 2014 bởi Khoa Tâm lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
28 Tháng Hai 2020
Khoa Tâm lý giáo dục
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 04.375470978 - Email: k.tlgd@hnue.edu.vn
Tầng 6, Nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội