Đoàn thể

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC (NHIỆM KỲ 2014 - 2019)

Lastest update: 05/03/2018 11:42:12 SA

Đại hội nhấn mạnh những chỉ tiêu cần đạt được trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục phát huy truyền thống của Khoa trong 45 năm qua; quán triệt nội dung chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Trường; Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban chủ nhiệm Khoa thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo; Xây dựng khối đoàn kết trong Công đoàn; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho mội công đoàn viên trong công đoàn

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN KHOA TÂM LÝ - GIÁO DỤC HỌC

(NHIỆM KỲ 2014 - 2019)

Đại hội Công đoàn Khoa Tâm lý - Giáo dục (nhiệm kỳ 2014 - 2019) được tổ chức vào ngày 02 tháng 01 năm 2014. Dự Đại hội có 36 đại biểu chính thức. Đại hội vui mừng được đón tiếp các quý vị khách quý, các đại biểu tới dự:

- Đồng chí Nguyễn Văn Vận, Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội

- Đồng chí Trần Công Thanh, Phó Chủ tịch Công đoàn Trường ĐHSP Hà Nội

Đại hội đã nghe Báo cáo tổng kết công tác công đoàn của Ban chấp hành Công đoàn Khoa Tâm lý - Giáo dục, lắng nghe ý kiến góp ý của các đại biểu tại Đại hội.

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, Đại hội Công đoàn Khoa Tâm  lý - Giáo dục (nhiệm kỳ 2014 - 2019) nhất trí Quyết nghị như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết công tác công đoàn và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn của Ban chấp hành Công đoàn Khoa Tâm lý - Giáo dục;

2. Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ công tác công đoàn nhiệm kỳ mới, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, Ban chấp hành Công đoàn Khoa Tâm lý - Giáo dục có trách nhiệm xây dựng chương trình cụ thể cho từng năm để triển khai thực hiện;

3. Nhất trí đánh giá hoạt động Công đoàn Trường (nhiệm kỳ 2011 - 2013), phương hướng hoạt động Công đoàn Trường (nhiệm kỳ 2014 - 21019) và có một số ý kiến đề đạt riêng với Công đoàn Trường;

4. Đại hội nhấn mạnh những chỉ tiêu cần đạt được trong nhiệm kỳ tới là: Tiếp tục phát huy truyền thống của Khoa trong 45 năm qua; quán triệt nội dung chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn Trường; Tăng cường phối hợp chặt chẽ với Ban chủ nhiệm Khoa thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo; Xây dựng khối đoàn kết trong Công đoàn; Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho mội công đoàn viên trong công đoàn. Cụ thể:

- Phấn đấu 100%  tổ công đoàn vững mạnh, có từ 2 – 3 tổ công đoàn vững mạnh, xuất sắc;

- Tập thể Công đoàn Khoa hàng năm đạt danh hiệu Tập thể Công đoàn vững mạnh, xuất sắc.

Đại hội đã bầu được Ban chấp hành Công đoàn Khoa Tâm lý - Giáo dục học (nhiệm kỳ 2014 - 2019) gồm 05 đồng chí:

- Đồng chí Hoàng Trung Học

- Đồng chí Đặng Thị Vân

- Đồng chí Vũ Lệ Hoa

- Đồng chí Lê Minh Nguyệt

- Đồng chí Đàm Thị Vân Anh;

Đại hội tiến hành bầu Đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn Trường (nhiệm kỳ 2014 - 2019) gồm các đồng chí:

1. Đồng chí Hoàng Trung Học

2. Đồng chí Vũ Lệ Hoa

3 Đồng chí Đặng Thị Vân

4. Đồng chí Nguyễn Nam Phương

Ban chấp hành Công đoàn Khoa nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội:

 

 

 


Publish: 05/04/2014 Views: 1590
Tin cùng chuyên mục
Khoa tâm lý giáo dục
© 2014 bởi Khoa Tâm lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
28 Tháng Hai 2020
Khoa Tâm lý giáo dục
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 04.375470978 - Email: k.tlgd@hnue.edu.vn
Tầng 6, Nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội