Giới thiệu

Nhân sự khoa Tâm lý - Giáo dục học

Lastest update: 05/03/2018 11:41:27 SA

Trước đòi hỏi ngày càng cao của xã hội đối với chất lượng đào tạo giáo viên, khoa Tâm lý - Giáo dục học đang nỗ lực không ngừng trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng với nhiệm vụ đào tạo năng lực nghề và kĩ năng thực hành nghề cho sinh viên, học viên sư phạm và ngoài sư phạm trong cả nước.

1. DANH SÁCH BAN LÃNH ĐẠO KHOA VÀ CÁC TỔ BỘ MÔN (Update 2018)

1.1. Ban Chấp hành Đảng bộ Khoa

- Bí thư  Đảng ủy: PGS.TS Nguyễn Đức Sơn

- Phó Bí thư: PGS.TS Nguyễn Thị Tình

 1.2. Ban Chủ nhiệm Khoa

Chủ nhiệm: PGS.TS Nguyễn Đức Sơn

Phó chủ nhiệm:  PGS.TS. Nguyễn Thị Tình

Phó chủ nhiệm:  PGS.TS. Lê Minh Nguyệt

1.3. Ban chấp hành Công đoàn                   

Chủ tịchTS. Vũ Lệ Hoa

Phó chủ tịch: PGS.TS. Lê Minh Nguyệt

 1.4. Ban chấp hành Liên chi đoàn Khoa

 TS.  Mai Quốc Khánh 

                ThS. Nguyễn Phương Linh

1.5. Cán bộ quản lý các Bộ môn của Khoa Tâm lý - Giáo dục

1.5.1. Bộ môn Tâm lý học đại cương

   Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Thị Huệ

   Phó trưởng bộ môn: TS. Vũ Thị Ngọc Tú

1.5.2. Bộ môn Tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

   Trưởng Bộ môn: TS. Khúc Năng Toàn

Phó trưởng Bộ môn:

1.5.3. Bộ môn Lý luận giáo dục

   Trưởng Bộ môn: TS. Vũ Lệ Hoa

   Phó trưởng bộ môn: ThS. Đàm Thị Vân Anh

1.5.4. Bộ môn Lý dạy học

  Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Thị Thanh Hồng

  Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Thanh Trà

1.5.5. Bộ môn phương pháp giảng dạy

  Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Hoàng Thanh Thúy

1.5.6. Bộ môn Tâm lý học ứng dụng

   Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trần Thị Lệ Thu

   Phó trưởng bộ môn: TS. Nguyễn Thị Nhân Ái

1.5.7. Tổ Văn phòng

   Tổ trưởng: ThS. Trần Thị Minh Thu

2. DANH SÁCH CÁN BỘ, VIÊN CHỨC ĐƯƠNG NHIỆM CỦA  KHOA TL- GDH

1

Trần Quốc Thành

2

Nguyễn Đức Sơn

3

Nguyễn Thị Huệ

4

Hoàng Anh Phước

5

Nguyễn Thị Hải Thiện

6

Vũ Thị Ngọc Tú

7

Bạch Văn Thọ

8

Vũ Khánh Linh

9

Trần Văn Thức

10

Trần Thị Mỵ Lương

11

Lê Minh Nguyệt

12

Đỗ Thị Hạnh Phúc

13

Đào Minh Đức

14

Bùi Thị Thu Huyền

15

Nguyễn Thị Nhân Ái

16

Trần Thị Lệ Thu

17

Vũ Bá Tuấn

18

Hồ Thị Nhật

19

Lê Xuân Phán

20

Trần Cẩm Tú

21

Đàm Thị Vân Anh

22

Từ Đức Văn

23

Đào Thị Ngọc Anh

24

Trần Thị Tuyết Oanh

25

Nguyễn Thị Thanh Trà

26

Nguyễn Thị Thanh Hồng

27

Nguyễn Đăng Trung

28

Mai Quốc Khánh

29

Vũ Lệ Hoa

30

Nguyễn Thị Tình

31

Hoàng Thanh Thúy

32

Nguyễn Thị Minh Thu

33

Phạm Thị Diệu Thúy

34

Đặng Thị Vân

35

Nguyễn Nam Phương

36

Nguyễn Thúy Quỳnh

37

Bùi Thị Lệ Thủy

38

Nguyễn Phương Linh

39

Giáp Bình Nga

40

Khúc Năng Toàn

41

Nguyễn Hữu Hạnh

42

43

44


Publish: 04/04/2014 Views: 3608
Tin cùng chuyên mục
Custom Menu
© 2014 bởi Khoa Tâm lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
28 Tháng Hai 2020
Khoa Tâm lý giáo dục
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 04.375470978 - Email: k.tlgd@hnue.edu.vn
Tầng 6, Nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội