Hội thảo khoa học
THÔNG BÁO SỐ 1 về Hội thảo Quốc tế "Vai trò của Tâm lý học trường học trong việc đảm bảo sức khoẻ tâm lý cho học sinh và gia đình"

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Liên hiệp phát triển tâm lý học trường học thế giới (CASP-I) tổ chức hội thảo khoa học Quốc tế "Vai trò của Tâm lý học trường học trong việc đảm bảo sức khoẻ tâm lý cho học sinh và gia đình".

Public: 05/03/2018
Cách trích dẫn tài liệu theo APA

APA là từ viết tắt của hiệp hội Tâm lý học Mỹ (American Psychological Association). Quy tắc và hướng dẫn trích dẫn APA được xây dựng từ năm 1929.

Public: 26/02/2018
Giới thiệu
© 2014 bởi Khoa Tâm lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
28 Tháng Hai 2020
Khoa Tâm lý giáo dục
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 04.375470978 - Email: k.tlgd@hnue.edu.vn
Tầng 6, Nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội