Hội thảo khoa học

THÔNG BÁO SỐ 1 về Hội thảo Quốc tế "Vai trò của Tâm lý học trường học trong việc đảm bảo sức khoẻ tâm lý cho học sinh và gia đình"

Lastest update: 12/04/2018 4:05:04 CH

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp với Liên hiệp phát triển tâm lý học trường học thế giới (CASP-I) tổ chức hội thảo khoa học Quốc tế "Vai trò của Tâm lý học trường học trong việc đảm bảo sức khoẻ tâm lý cho học sinh và gia đình".

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                           Số:  204  /ĐHSPHN - KH                                                       Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2018

V/v Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế:"Vai trò

của Tâm lí học trường học trong việc đảm bảo sức khỏe

tâm lý  cho học sinh và gia đình"

                 

THÔNG BÁO SỐ 1

HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ: "VAI TRÒ CỦA TÂM LÍ HỌC TRƯỜNG HỌC

TRONG VIỆC ĐẢM BẢO SỨC KHỎE TÂM LÝ CHO HỌC SINH VÀ GIA ĐÌNH"


Kính gửi: .....................................................................................

 

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội kết hợp với Liên hiệp phát triển Tâm lý học trường học thế giới (CASP-I) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế:

“Vai trò của Tâm lí học trường học trong việc đảm bảo sức khỏe tâm lý cho học sinh và gia đình”

 Mục tiêu hội thảo:

-       Trao đổi học thuật: Công bố các kết quả nghiên cứu mới trong lĩnh vực tâm lí học trường học.

-       Phát triển tâm lí học trường học: Kết nối, vận động các cơ quan chính phủ, các tổ chức phi chính phủ, cơ quan truyền thông, các chuyên gia /các chuyên viên tâm lí, nhà nghiên cứu, giảng viên đại học, giáo viên phổ thông và các bậc cha mẹ, trong và ngoài nước trong việc xây dựng, quy hoạch, phát triển ngành, nghề, dịch vụ Tâm lý học trường học tại Việt Nam và trên thế giới.

Các chủ đề hội thảo:

1.    Lĩnh vực nhận thức và học tập. 

Các hoạt động của gia đình, giáo viên, nhà trường và cộng đồng nhằm thúc đẩy sự thành công trong học tập của học sinh.

Vai trò của giáo viên và cha mẹ trong việc thúc đẩy các kĩ năng tư duy bậc cao (HOTS) cho trẻ em.

Nhận biết và hỗ trợ cho những học sinh năng khiếu, tài năng, và học sinh có thành tích cao.

Nhận biết và hỗ trợ học sinh có khó khăn trong nhận thức, học tập tại trường học.

2.    Lĩnh vực xã hội và hành vi.  

Can thiệp khủng hoảng và bạo lực học đường.

Nhận biết và hỗ trợ học sinh có khó khăn trong lĩnh vực xã hội và hành vi.

Các kĩ năng sống của trẻ nhằm đảm bảo sự thành công trong tương lai.

Mối quan hệ tương tác của trẻ với cha mẹ, thầy cô, bạn bè và trong cộng đồng.

Khuyến khích trẻ vượt khó trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Trách nhiệm của các gia đình và cộng đồng đối với tội phạm vị thành niên.

3.    Lĩnh vực cảm xúc và sức khỏe tâm thần. 

Thúc đẩy sức khỏe tâm thần tổng quát tại gia đình, trong các nhà trường và cộng đồng.

Điều tiết cảm xúc đối với trẻ căng thẳng, lo âu và trầm cảm.

Nhận biết sớm, chẩn đoán và đánh giá sức khỏe tâm thần

4.    Tâm lý học trường học và giáo dục đặc biệt

Sàng lọc sớm, nhận diện sớm, can thiệp sớm và giáo dục đặc biệt cho trẻ trẻ khuyết tật/trẻ rối loạn phát triển (khuyết tật trí tuệ, khuyết tật học tập, rối loạn phổ tự kỷ..) trong gia đình, nhà trường và cộng đồng.

Tâm lý học đường và giáo dục hội nhập và hòa nhập cho trẻ khuyết tật/trẻ rối loạn phát triển.

Các chương trình chuyển tiếp sau tốt nghiệp cho trẻ khuyết tật/trẻ rối loạn phát triển.

Cha mẹ và hoạt động can thiệp, giáo dục dành cho  khuyết tật/trẻ rối loạn phát triển.

5.    Tâm lý học đường và lĩnh vực hướng nghiệp

Sàng lọc, đánh giá và thực hiện hoạt động khám phá nghề, hoạt động tiền hướng nghiệp trong nhà trường phổ thông.

Chương trình rèn luyện kỹ năng và hoạt động hướng nghiệp.

Vai trò của gia đình trong hoạt động hướng nghiệp cho học sinh

Tư vấn và tham vấn hướng nghiệp.

Thời gian và địa điểm tổ chức hội thảo:

- Thời gian: Từ 1-3 tháng 8 năm 2018

- Địa điểm: Hội trường nhà K - trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Đối tượng tham gia:

Các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu, giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lí, học viên, sinh viên và những người quan tâm tới Tâm lí học và Giáo dục học.

Thể lệ tham gia Hội thảo:

Bài tiếng Việt

         - Báo cáo viết không quá 4000 từ, được chế bản khổ A4; Times New Roman; Size 12; Line spacing 1,3; Left 3,5cm - Right 2,5 cm - Top 2cm - Bottom 2cm.

         - Phần đầu trang: tiêu đề của báo cáo bằng chữ in hoa Times New Roman đậm cỡ 14; dưới tiêu đề phía phải ghi rõ Họ và Tên, chức vụ, học hàm, học vị và cơ quan công tác, địa chỉ mail, điện thoại.

Bài đăng trong kỷ yếu bằng tiếng Việt trình bày theo chuẩn APA (tham khảo thể thức trình bày văn bản ở trang web http://www.apastyle.org/about-apa-style.aspx) hoặc Bản tóm tắt chuẩn APA bằng tiếng Việt trên Website Khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: http://tlgd.hnue.edu.vn

        - Các báo cáo khoa học được tuyển chọn sẽ được xuất bản trong kỉ yếu Khoa học do NXB ĐHSP ấn hành. 

            - Bài viết xin gửi bằng file đánh máy theo địa chỉ:  

Email:  hoithaotlgd@gmail.com Cc theo địa chỉ email: giapbinhnga@gmail.com

Bài tiếng Anh

Bài đăng trong kỷ yếu được viết bằng tiếng Anh trình bày theo chuẩn APA (tham khảo thể thức trình bày văn bản ở trang web http://www.apastyle.org/about-apa-style.aspx). Hoặc http://tlgd.hnue.edu.vn

                  Thời hạn nộp bài trước ngày 1 tháng 6 năm 2018

Lệ phí đăng bài và tham dự Hội thảo

Lệ phí tham dự Hội thảo cần chuyển vào tài khoản ngay sau khi đăng ký tham dự (Bằng tiền Việt Nam đồng hoặc USD tính theo tỉ giá quy đổi của ngân hàng tại thời điểm chuyển khoản), phí Hội thảo được quy định như sau:

 

Đối tượng

Khu vực

Trước ngày
10/06/2018

Sau ngày
10/06/2018

Không phải là thành viên
CASP-I

Trong nước

1.000.000 đồng

1.200.000 đồng

Quốc tế

150 USD

180 USD

Thành viên CASP-I

Trong nước

700.000 đồng

1.000.000 đồng

Quốc tế

100 USD

120 USD

Học viên/ sinh viên

Trong nước

100.000 đồng

200.000 đồng

Quốc tế

20 USD

40 USD

         Ghi chú: Đăng ký tham dự từ 4 người trở lên tại 1 đơn vị hay cùng một nhóm nghiên cứu sẽ được giảm giá 30%.

1- Phí tham gia dự tiệc galadinner ($10)
2. Quyền lợi được hưởng của mỗi người đóng phí dự hội thảo:
- Bản in chương trình hội thảo
- Tham gia tất cả các phiên hội thoả và các tập huấn kỹ năng trong cả 3 ngày.
- Nhận 1 cuốn kỷ yếu (nếu đã đóng phí mà vì lý do nào đó không tham dự được thì BTC sẽ gửi bản PDF kỷ yếu qua email)
- Túi và thẻ tên tham dự hội thảo
- Chứng nhận tham gia hội thảo, tham gia trình bầy tại hội thảo
- Bữa trưa của ngày khai mạc và các buổi tiệc trà lúc giải lao

Thông tin tài khoản:

Lê Minh Nguyệt, Số TK  0931004203246, Chi nhánh Hoàng Mai, Ngân hàng ngoại thương Việt Nam. Khi chuyển tiền vui lòng ghi: Họ tên_Địa chỉ_Hội thảo CASP-I để nhận kỉ yếu.

Mọi thông tin về Hội thảo, xin vui lòng liên hệ: PGS. TS Lê Minh Nguyệt Khoa Tâm lí Giáo dục học, trường ĐHSP Hà Nội, điện thoại: 0912056435; Email: nguyet.daihocsupham@gmail.com hoặc TS Giáp Bình Nga điện thoại 0974709041; khoa Tâm lý Giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội xin thông báo và mong nhận được sự tham gia của các nhà khoa học

                                                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận

- Bộ GD-ĐT

- Các đơn vị trực thuộc ĐHSPHN                                                                  (Đã ký)

- Các trường ĐH, CĐ, Viện, Học viện NC

TLH Giáo dục

- Lưu VT, KH                                                                                           GS.TS Nguyễn Văn MinhPDF Thông báo của nhà trường

PDF công văn của Bộ GD-ĐT

Bấm vào đây để đăng ký tham dự Hội thảo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6th International School Psychology Conference in Vietnam

“The Role of School Psychology in Promoting Wellbeing of Students and Families”

Hosted by Hanoi National University of Education

Hanoi, Vietnam

August 1-3, 2018

CALL FOR PRESENTATIONS

CASP-I’s 6th  conference will bring together policy makers, university faculty, practitioners, leaders of non-profit organizations, representatives of the media, and parents to advance the discipline, profession and services of school psychology to  promote the well-being of students and their families.

Deadline for Submissions is June 1st, 2018

 Please carefully read the instructions below before submitting a conference proposal. All Conference proposals must be submitted by email attachment to: Michael Hass, Ph.D., Chair of Scientific Committee at mhass@chapman.edu

Instructions for submitting a proposal:

PAPERS AND POSTERS PRESENTATIONS:

Presenters of papers and poster presentations are required to submit a proposal with the following pages to the Scientific Committee:

a.     A cover page with the title, objectives, strand and topic of the presentation, a list of presenter(s) with the primary presenter listed first, their addresses and email addresses, and their affiliation(s). Failure to include all presenters’ contact information will result in the proposal being sent back to the lead presenter for clarification.

  1. On the 2nd page, an abstract with a minimum of 150 words and a maximum of 250 words, confined within a single paragraph
  2. Starting on the 3rd page, the paper for the proceedings if applicable.

1. Papers Presentations: Papers will be 50 minutes and will present research, theoretical case study, or professional practice. Each paper presentation may have a maximum of four (4) presenters.  If you would like your paper published in the conference proceedings, include a paper of 10 to 12 pages with references.  Use APA 6th edition as a guide for all formatting.  If you do not choose to have your paper published in the proceeding, only the title, abstract and presenter names will be included in the proceedings. 

2. Posters: Poster authors communicate and exchange ideas, research, and projects to conference attendees using pictures, data, graphs, diagrams and narrative text on tri-fold boards that are approximately 36” x 48” inches. Each poster may have a maximum of four (4) authors.  Authors are required to present their posters with attendees and answer their questions during scheduled times at the conference.

Strands &Topics Index

Please select the Strand and Topic that best fits your presentation and record it on the Proposal Submission Cover Sheet:Strand A: Cognitive and academic domains

·       School, family, and community programs and activities that promote academic success.

·       Support for children with intellectual and learning disabilities in schools, homes, and communities.

·       The role of teachers and parents in promoting higher order thinking skills (HOTS) for children.

·       Identification of and support for gifted, talented, and high achieving students.

Strand B: Behavior and Social domains

 • Crisis intervention, including threat of self-harm or school violence.
 • Fostering resilient children in school, home, and communities.
 • How families and communities can effectively respond to juvenile delinquency.
 • Life skills that guarantee future success for children.
 • Identification and support students with social and behavioral challenges

Strand C: Affective and mental health and domains

 • Universal mental health promotion in communities and schools.
 • Emotional self-regulation for students with stress, anxiety, and depression.
 • Early assessment, identification, and treatment of mental health challenges.

Strand D: Special education and developmental disabilities

 • Early identification, interventions and special education services for children with developmental disorders (intellectual disabilities, learning disabilities, autism, etc.) in school and home.
 • Inclusion and inclusive education for students with developmental disabilities.
 • Post-graduation transition programs for students with disabilities.
 • Parents as advocates for children with disabilities.

Strand E: Vocational guidance in school counseling

·       Vocational counseling and consultation.

·       Career screening, evaluation, exploration, and other vocational guidance for high school students.

·       Roles of families in vocational guidance for their children.

·       Vocational skill training and activities for students.

  A


Publish: 05/03/2018 Views: 8869
Tin cùng chuyên mục
Giới thiệu
© 2014 bởi Khoa Tâm lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
28 Tháng Hai 2020
Khoa Tâm lý giáo dục
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 04.375470978 - Email: k.tlgd@hnue.edu.vn
Tầng 6, Nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội