Hội thảo khoa học

Nội dung Tập huấn Mini-Skill trong hội thảolần thứ 6, ngày 1-3/8/2018

Lastest update: 30/03/2018 3:50:37 CH

Tập huấn Mini Skill thứ 1:


Kỹ năng xây dựng lớp học hạnh phúc

(Skills to build up the happy class based on school psychology)

 

Khoá tập huấn "Kỹ năng xây dựng lớp học hạnh phúc" nhằm mục đích cung cấp cho học viên những nguyên lý căn bản và kỹ năng thiết thực để xây dựng một lớp học hạnh phúc theo quan niệm và phát hiện trong các nghiên cứu thuộc lĩnh vực Tâm lý học trường học. Đối tượng theo học là các giáo viên từ Mẫu giáo đến Trung học phổ thông, các Chuyên viên tâm lý chịu trách nhiệm tư vấn cho giáo viên và nhà trường. Bên cạnh các mục tiêu, nguyên lý và những yêu cầu cần có của một nhà giáo dục nhằm kiến tạo lớp học hạnh phúc; học viên sẽ được quan sát và phân tích các tình huống, tham gia các hoạt động trải nghiệm, và thực tập các kỹ năng thiết yếu cho nhu cầu giáo dục quan trọng này. Sau khoá học, học viên có thể thực hành áp dụng các kỹ thuật đơn giản nhất, đồng thời có thể hứng thú khám phá, học hỏi những kỹ năng nâng cao khác thuộc nhóm năng lực kiến tạo lớp học hạnh phúc.Tập huấn Mini Skill thứ 2:

"Đánh giá chức năng hành vi" [Functional Behavior Assessment]

Khi những hành vi của học sinh gây trở ngại đối với việc học tập của bản thân các em và bạn học, việc đánh giá chức năng hành vi để có những biện pháp can thiệp phù hợp là hết sức cần thiết. Mục đích của đánh giá chức năng hành vi là nhận diện một cách hệ thống các vấn đề hành vi của học sinh; thu thập thông tin để hiểu chức năng hay ý định hành vi của học sinh, từ đó hoạch định các biện pháp can thiệp tích cực, hợp lý nhằm thay đổi hành vi. Khóa tập huấn “Đánh giá chức năng hành vi” [FBA] được thiết kế tập trung hướng dẫn quy trình và các kỹ thuật cơ bản trong đánh giá chức năng hành vi. Đối tượng tham dự khóa tập huấn bao gồm nhân viên tâm lý trường học, nhân viên tham vấn, nhân viên công tác xã hội trường học, giáo viên và các nhân viên giáo dục trong trường học. Kết thúc khóa tập huấn, người tham dự được kỳ vọng có thể nhận diện chức năng của hành vi trong một số tình huống thực hành; nắm vững các bước trong quy trình đánh giá chức năng hành vi; nắm vững các kỹ thuật cơ bản trong xác định hành vi, thu thập và phân tích thông tin về hành vi, xây dựng giả thuyết và định hướng các biện pháp can thiệp đối với từng loại hành vi cụ thể. 

Publish: 30/03/2018 Views: 509
Tin cùng chuyên mục
Giới thiệu
© 2014 bởi Khoa Tâm lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
21 Tháng Tư 2018
Khoa Tâm lý giáo dục
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 04.375470978 - Email: k.tlgd@hnue.edu.vn
Tầng 6, Nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội