Tin tức
Giới thiệu về đào tạo nghiệp vụ sư phạm của Khoa Tâm lý - Giáo dục, Trường Đại học sư phạm Hà Nội

Đồng thời với nhiệm vụ đào tạo đội ngũ sinh viên chuyên khoa, những giảng viên Tâm lý - Giáo dục cho các trường Cao Đẳng, Đại học trên cả nước, suốt những năm qua, với tư cách là một khoa nghiệp vụ của trường Đại học sư phạm trọng điểm Quốc gia, Khoa Tâm lý - Giáo dục đảm nhiệm chức năng quan trọng: đó là hình thành năng lực nghề, kĩ năng thực hành nghề cho sinh viên sư phạm, những nhà giáo tương lai.

Public: 29/03/2014
Tin tức & Sự kiện
© 2014 bởi Khoa Tâm lý giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
24 Tháng Tư 2018
Khoa Tâm lý giáo dục
Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
Điện thoại: 04.375470978 - Email: k.tlgd@hnue.edu.vn
Tầng 6, Nhà V, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội